Hjem NTG Tromsø Fotballjenter Inntaksreglement Tromsø Fotball jenter
Foto:

Inntaksreglement Tromsø Fotball jenter

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

Fotball jenter er tildelt 10 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Tromsø kunne fravike disse kvotene.

Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Fotball kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Fotball jenter gjelder følgende kriterier:

Søkere kan komme på hospiteringsbesøk til oss her på NTG i Tromsø for å bli bedre kjent med både spillere og trenere helst før 1.mars. Men om man av en eller annen grunn ikke har mulighet til å komme før dette, vil vi etter beste evne legge til rette for hospiteringsbesøk ved en senere anledning. Alle spillere som kommer på hospiteringsbesøk vil bli vurdert både mens de er på besøk, etter attester som er lagt til i søknaden og ved samtale med vedlagte referanse i søknaden.

Søkere har i utgangspunktet selv ansvar for å ta kontakt. Dette avtales med sportssjef. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert.

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, landslags- /kretssamlinger og/eller i konkurranser.

1. Idrettslige egenskaper og ferdigheter

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Landslagsutøver                  6 poeng

Landslag / region                 5 poeng

Kretslag                                 3-4 poeng 

Klubblag                               1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Øyvind Tjelde Haga

Sportssjef Fotball

E-post: OyvindTjelde.Haga@ntg.no

Telefon: 480 68 173