Hjem NTG Bærum Ishockey Inntaksreglement Bærum Ishockey

Inntaksreglement Bærum Ishockey

Gjelder inntaket skoleåret 2020/21.

Ishockey er tildelt 12 plasser ved NTG Bærum. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bærum kunne fravike disse kvotene.

Ved Ishockey Bærum kan både jenter og gutter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra 5. desember. NTG Ishockey kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Ishockey gjelder følgende kriterier:

NTG Bærum Hockey har et nært samarbeid med Frisk Asker Ishockey, regulert i en samarbeidsavtale.

NTG spillerne/elevene spiller i U-18 Elite, U-21 Elite og GET-ligaen. For skoleåret 2020/21 vil inntaket basere seg på spill i ovennevnte lag. 


Idrettslige egenskaper og ferdigheter

1. Poengene fra vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.     

2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG og/eller i kamper samt på klubbtreninger.     

3. NTG Bærum Hockey gjennomfører inntakssamling i feb-mars 2020 om nødvendig.  Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.      

4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger iht. pkt. 2 være tilstrekkelig.     


Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå

Prestasjonsnivået vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG og/eller i kamper og klubbtrening.

Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).


Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 


Kontakt

Robert Jonsson

Sportssjef Ishockey

E-post: rojo@ntg.no

Telefon: 926 40 325