Hjem NTG-U Lillehammer Helsesykepleier NTG Lillehammer

Helsesykepleier NTG Lillehammer

Helsesykepleier ved NTG Lillehammer - (Ive Staune)

Målet til helsesykepleiertjenesten er å bidra til økt trivsel og mestring, og å fremme fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene. Med helse menes bl.a. å se sammenhengen i livet, å forstå sin situasjon, se mening og oppleve hverdagen overkommelig/håndterbar.

Tiltak er samtaler individuelt eller gruppevis. For at du skal få den hjelpen du trenger, samarbeider jeg med foreldre, trenere, lærere etter samtykke med eleven. Helsesykepleier har taushetsplikt etter helsepersonell-loven.

Eksempler på temaer vi kan prate om: Utfordringer eller bekymringer hjemme, på skolen, blant venner, kjæreste, hybelliv, hjemlengsel, slitsomme tanker, selvfølelse, trivsel/mistrivsel, ensomhet, vanskeligheter med å innfri krav, kosthold, samliv, seksualitet, prevensjon og andre ting du har behov for å snakke om

Jeg kan også hjelpe deg med å fjerne sting, skifte på sår og vurdere enkle skader. Du behøver ikke å bestille time. Kom innom i åpningstiden eller send SMS / epost for en timeavtale. Hybelbesøk kan avtales etter ønske.

Ditt ansvar: Du må selv oppsøke helsetjenesten.


Kontakt info:

Navn: Ive Kristin Staune

e-post: ive.staune@ntg.no

Mob: 41 38 12 38