Hjem NTG Bærum Helsesykepleier

Helsesykepleier

Trenger du noen å snakke med? Har du behov for råd eller veiledning? Kom innom å ta en prat!

Helsesykepleier og klinisk spesialist i psykisk helse for barn og ungdom Hilde Mostue

Mobil: 464 15 832

E-post: Hilde.Mostue@ntg.no

Tilstede ved NTG-kontoret onsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker)

Tilstede ved NTG-U kontoret mandag, tirsdag og annenhver fredag (oddetallsuker)

Ved NTG-U: Individuelle helsesamtaler med alle elevene på 8. trinn. 9. trinn: seksualundervisning. 10. trinn: vaksiner (DTP-polio). Kan tilby skilsmissegrupper og andre ulike grupper.

I den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt.

Målsettingen ved skolehelsetjenesten:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode miljømessige forhold
 • forebygge sykdom og skade
 • oppfølging av hybelboere ved behov

Helsesykepleiers viktigste oppgaver er helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Med helsefremmende arbeid menes ulike tiltak for å bedre forutsetningene for god helse. Med helse menes å se sammenhengen i livet, å forstå sin situasjon, se mening og oppleve hverdagen som overkommelig/håndterbar.

Tiltak er samtaler individuelt eller i gruppe.

Helsesykepleier samarbeider også med foreldre, lærere og trenere etter samtykke fra eleven.

Å være ungdom kan være en krevende tid der løsrivelse fra foreldre, og finne sin identitet og bli selvstendig er viktige temaer.

Undervisning om psykologisk førstehjelp og toppidrett og psykisk helse.

Temaer vi kan prate om i samtaler ellers er:

 • mye trening
 • vanskeligheter med å innfri krav (faglig og idrettsmessig)
 • lite sosialt liv
 • savn av kjæreste
 • kjærlighetssorg
 • sorg over tap av venner/familiemedlemmer
 • stressfaktorer etter skilsmisse
 • dødsfall
 • kostveiledning
 • langvarige skader

Hilde kan også hjelpe deg med å fjerne sting, skifte på sår, vurdere enkle skader, formidle helsehjelp og støtte deg i vanskelige prosesser i forhold til skolen/trenerne. Helsesykepleier har også prevensjonsveiledning og kan skrive ut resept på bl.a. p-piller mm.

Helsesykepleier har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis.

Nyttige telefonnumre og adresser:

Helsestasjon for ungdom i Sandvika

Rådmann Halmrasts vei 2 (3. et.)
1337 Sandvika
Tlf. 67 50 32 50 sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no
Mandag og tirsdag kl 1530-1830


Helsestasjonen for ungdom på Bekkestua

Gamle Ringeriksvei 43
1357 Bekkestua
Tlf. 67 50 83 50
bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no
Onsdag og torsdag kl 1530-1830