Hjem NTG-U Tromsø

NTG-U Tromsø

- med fokus på idrettsglede og lærelyst

NTG-U Tromsø ble startet høsten 2018 med 32 elever.

Skolens filosofi ligger i skjæringspunktet mellom aktivitet, trening og skolefag, og vårt mål er å være den beste skolen for idrettsungdom.

Din drøm – vår lidenskap


Idretter

På NTG-U Tromsø er det mange idretter representert både sommer- og vinteridretter, lags- og individuelle idretter. Variasjon av idretter, motiverte og ambisiøse elever danner utgangspunktet for et spennende lærings- og idrettsmiljø, der elevene får følge drømmen om å nå opp til toppidrettsnivået.


Lokaler og fasiliteter

Skolen ligger i Tromsø Turnhall på Templarheimen. Vi trener i lokalene i Tromsø Turnhallen med nærhet til fantastiske fasilitetene ved og rundt Templarheimen.

Vi har flotte undervisningslokaler med moderne fasiliteter og tekniske fasiliteter.


Lærertrenere

Våre ansatte er i hovedsak lærertrenere, det vil si at de har spisskompetanse i skolefagene med sin lærerutdanning i tillegg til trenerkompetanse for unge utøvere. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen, det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og på trening.

Elevene på NTG-U Tromsø trener 90 minutter hver eneste dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener. Ved NTG-U Tromsø vil du i løpet av 3 år få spesifikt basistreningstilbud retten mot din spesielle idrett. Elevene kan, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG sine treninger.

På NTG-U Tromsø meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen så er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Dette arbeidet gjøres med grunnlag i våre verdier glede, vilje og respekt. Verdiene brukes i læringsarbeidet like mye som i treningen.

Vi er en MOT skole som betyr at vi følger MOT sine 3 grunnregler:
Mot til å bry seg, Mot til å leve og Mot til å si nei.


IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 Education og Teams i undervisningen. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett. Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsoft sine programmer.

Elevene på NTG-U Tromsø får iPad som de bruker i undervisningen disse beholder de så lenge de er elev på NTG-U Tromsø.


Kostnader

Siden NTG-U Tromsø er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Tromsø er kr. 23.500 for skoleåret 2020/21.