Hjem NTG-U Bodø NTG-U Bodø
Foto:

NTG-U Bodø

NTG-U, med fokus på idrettsglede og lærelyst

NTG-U Bodø er en ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole. Vårt mål er å sørge for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling.

På NTG tror vi på en helhetlig tankegang. Vi jobber sammen med våre elever og gir dem verktøy til å bli selvstendige og lykkes. Elevene lærer å stå i motgang og medgang for å forstå hva som skal til for å nå målene sine. Våre trenere og lærere ser hele eleven. Vi følger opp eleven på skole, trening og i konkurranser. På NTG dyrker vi en kultur hvor vi skal gjøre hverandre gode, der våre ansatte og våre elever løfter og driver hverandre frem.

Derfor sier vi at vi er gode alene, men best sammen.

All aktivitet på NTG er forankret i verdiene Vilje - Glede - Respekt

Treningen

Forskning viser at allsidig og variert trening over tid gir bedre prestasjonsnivå og høyere motivasjon for utøveren.

Bak NTG-U modellen ligger tanken om å "lære å trene". Vi bygger vår skole på Olympiatoppens filosofi og LTAD-modellen (LTAD = Long Term Athlete Development). Vi jobber med å styre belastningen for hver enkelt utøver i samarbeid med klubb og trenere.

Ved NTG-U får du en økt fysisk aktivitet hver dag. Gjennom året får du trene på idretter som fotball, håndball, svømming, turning, orientering, løping/sykling og mange flere.

Hos oss står hver enkelt utøver i sentrum, og vi tilrettelegger ut i fra hver enkelts utvikling. Stikkord er:

  • Individuell ferdighetsutvikling
  • Rolletrening og teknikktrening
  • Basistrening med fokus på styrke, hurtighet og koordinasjon samt idrettsrelatert styrketrening
  • Skadeforebygging 


Treningsuka på NTG-U

Er du håndball- eller fotballspiller får du to økter i uken i din spesialidrett. Vi har valgt dette fordi dette er våre idretter på videregående. Du får  hospitere til NTG vgs når du er klare for det.

Driver du med en annen idrett enn fotball/håndball inngår du i mix-gruppen vår, og trener på basisferdigheter som styrke, utholdenhet eller motorikk. Du har også mulighet til å jobbe med eget treningsopplegg som du har fått av din klubbtrener.

NTG-U har 93 elever i skoleåret 2021/22. Vi har noen ledige skoleplasser på 10. trinn. Ta kontakt med oss om du er interessert i å begynne hos oss.

Lokaler og fasiliteter

NTG-U er samlokalisert med NTG videregående skole, og holder til i Aspmyra Stadion. I nær tilknytning finner du gode treningsfasiliteter som kunstgressbaner, treningssenter og byens storstue Bodø Spektrum. 

Vi har store og lyse klasserom med moderne fasiliteter og store romslige garderober. Elevene våre har tilgang til å kjøpe varmlunsj tre dager i uken, gjennom avtale med en lokal leverandør.

Ved NTG-U Bodø vil du lære at det å spise nok er like viktig som å spise sunt. Vi legger derfor til rette for at du har flere spisepauser om dagen i skoletiden. Skoleåret 2021/22 har vi et samarbeid med Løvold Kafé om levering av varmlunsj tre dager i uken (egenbetaling per elev, dette inngår ikke i skolepengene).

Skole

Ved NTG-U Bodø møter du kompetente ansatte som følger elevene tett opp. Flere av våre lærerne er også trenere. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen.

Ved NTG-U Bodø har du de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen. Som valgfag tilbyr vi «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Skoleåret 2021 går vi over til spansk som 2. fremmedspråk (8. og 9.klasse har tysk). Vi har, som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

Fire dager i uken har vi studietid med lærer. Det gjør vi for at du skal gjøre ferdig alt av skolearbeid før du går hjem, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før og etter ettermiddagsøktene.

Timeplanen for NTG-U

IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre. Elevene får utdelt PC som inneholder all nødvendig programvare. Skolebøker er digitale så langt det lar seg gjøre.

Kostnader

Siden NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Les alt om kostnadene for NTG-U her.

Alle elever ved skoler i Bodø som bor 4 km eller mer unna skolen har krav på gratis skoleskyss, så gjelder også hos NTG-U. Les alt om dette her.


NTG - GOD ALENE. BEST SAMMEN.