Hjem NTG-U Bergen Ansatte ved NTG-U Bergen

Ansatte ved NTG-U Bergen

Kontakt NTG-U Bergen

Besøksadresse:

Brann stadion, Kniksens Plass 1, 5063 Bergen

Postadresse:

Postboks 3004 Tveitevannet, 5825 Bergen

E-post:

bergen-u@ntg.no

Snorre Loeng

Rektor / Daglig leder
E-post: Snorre.Loeng@ntg.no
Telefon: 975 06 340

Jan Stankiewicz
Sportslig leder
E-post: Jan.Stankiewicz@ntg.no
Telefon: 904 76 049


Silje Mjeldheim

Lærer matematikk og naturfag

E-post: silje.mjeldheim@ntg.no

Silje Hegna Borgen

Lærer norsk og engelsk

E-post: silje.hegna.borgen@ntg.no

Jonas Hestetun

IKT ansvar, trener og lærer engelsk

E-post: Jonas.Hestetun@ntg.no

Tone Gunn Solsvik

Kontaktlærer  samfunnsfag, matematikk og kunst & håndverk

E-post: Tone.Gunn.Solsvik@ntg.no

Kjersti Tysse Plätzer

Kontaktlærer, trener og tysk

E-post: Kjersti.Tysse.Platzer@ntg.no

Knut Wik Opheim

Lærer tysk

E-post: KnutWik.Opheim@ntg.no

Rita Hauge

Lærer Kristendom, religon, livssyn og etikk

E-post: rita.hauge@ntg.no

Audun Eskeland

Lærer matematikk, naturfag og samfunnsfag 

E-post: Audun.Eskeland@ntg.no